Pebble Nieuws

Verslag van seminar over het VvE-recht én zonnepanelen.

Nanda de Wilde, één van de acht partners van Mark Advocaten (www.markadvocaten.nl), behandelde tijdens haar seminar over VvE-recht op 5 oktober 2017 ook het onderwerp ‘zonnepanelen en de Vereniging van Eigenaren (VvE)’.
De regels waaraan een VvE zich moet houden staan geformuleerd in de zogenaamde splitsingsakte. Voor een dergelijke akte bestaat een model. Vanwege nieuwe regelgeving komt er in 2018 weer een nieuw versie. De splitsingsakte van bestaande VvE’s zijn gebaseerd op oude modellen.
Zonnepanelen komen te liggen op het dak van het gebouw. Ze kunnen ten goede komen aan de elektriciteitsrekening van de bewoners individueel of die van de VvE zelf.

Indien het gaat om de bewoners individueel, dan zijn er verschillende situaties denkbaar. Zo kan het zijn dat er slechts één of een enkele bewoner gebruik wil maken van de mogelijkheid van zonnepanelen. Die behoeft toestemming van de vergadering van eigenaren. Naast deze toestemming is het verstandig afspraken over het gebruik en onderhoud vast te leggen. Zo kan bijvoorbeeld de toestemming vergezeld gaan van een aantekening dat als bij plaatsing een speciale voorziening moet worden gemaakt, bijvoorbeeld een dakdoorvoer, de bewoner hiervan zelf de kosten moet dragen en ook aansprakelijk is voor bijvoorbeeld lekkages die hieruit later kunnen ontstaan.
Het kan ook zijn dat de vergadering vindt dat elke bewoner nu of in de toekomst in gelijke mate gebruik moet kunnen maken van het dak. Dan dient het dak verdeeld te worden in vakken van gelijke omvang. In zo’n situatie kan het zinvol zijn om dit niet alleen vast te leggen in de notulen, maar ook in de splitsingsakte zelf. In dat geval wordt het beding eenvoudig overdraagbaar op een nieuwe bewoner en worden misverstanden voorkomen. Wie heeft bijvoorbeeld na 10 jaar nog een kopie van de notulen van de VvE vergadering?
En als je dan toch de splitsingsakte aanpast, dan kan het beste gebruik gemaakt worden van de nieuwste versie van het modelreglement van de KNB.

Worden de panelen geplaatst ten behoeve van de elektriciteitsrekening van de VvE zelf, dan is de situatie eenvoudig: het dak is immers van de VvE en de vergadering hoeft alleen maar in te stemmen met het plan. Dit laatste kan overigens nog wel een obstakel zijn, want voor dit soort vernieuwingen zijn er veelal bepalingen dat het besluit genomen moet worden met een versterkte meerderheid van tweederde van de vergadering en dat bij een dergelijke vergadering ook nog eens tweederde van de bewoners vertegenwoordigd moeten zijn. Aanpassing van de splitsingsakte is dan niet nodig. Het vastleggen van het besluit in de notulen volstaat.

Subsidies
De overheid heeft voor VvE’s een subsidie in het leven geroepen om het investeren in verduurzaming te stimuleren. Zo bestaan er financieringsmogelijkheden bij het uitvoeren van energiebesparende maatregelen. Voor VvE’s met minimaal tien appartementen biedt het Nationaal Energiebespaarfonds gunstige leningen aan. Een VvE of een lid van een VvE kan ook subsidie krijgen voor een energieadvies en eventuele procesbegeleiding. Of voor een energieadvies in combinatie met een MJOP (meer jaren onderhoudsplan) en voor het uitvoeren van de maatregelen. (Zie www.rvo.nl.)

Nanda de Wilde is reeds 15 jaar vastgoedadvocaat. Ze is toezichthouder bij twee woningbouwcorporaties en docent aan Avans. Zij is lid van de vereniging van Bouwrecht advocaten.

Het seminar vond plaats in het oude gerechtsgebouw van Breda, gelegen naast de oude gevangenis De Koepel aan de Kloosterlaan 174. In deze zaal vonden vroeger de rechtszittingen plaats. Duurzaamheid als modern onderwerp op een historische locatie!

Bent u lid van een VvE en heeft u vragen? Bel ons op 076-30 30 530 en we brengen u graag in contact met Nanda.

Pebble Nieuws

Maandag 28 augustus 2017 was de oplevering van het project met 80 zonnepanelen op het dak van Robbe Advies BV, gelegen aan de Heuvelstraat 5 in het centrum van Oosterhout. De levering bestaat uit 80 panelen van het merk SunPower met als Wp327. Deze panelen hebben de uitzonderlijk hoge celefficiency van 20%. Ter vergelijk: doorsnee panelen hebben een celefficiency van gemiddeld onder de 16%.

Op de foto staan van links naar rechts:
Paul Robbe van Robbe Advies BV,
Gerrit Janssen van de werkgroep zonnepanelen van Oosterhout Nieuwe Energie (ONE),
Leo van der Grinten van Pebble Green Systems BV,
Bart van Nies, voorzitter van Oosterhout Nieuwe Energie (ONE),
en Remco Duppen van Robbe Advies,
De foto is genomen aan de noordkant van het dak. Op de achtergrond is het winkelcentrum de Arendshof zichtbaar en de toren van de Sint-Jansbasiliek. Het systeem is uitgerust met optimizers van SolarEdge. Optimers zorgen ervoor dat een systeem ’s ochtends vroeger start en ’s avonds langer doorgaat. En daar waar er sprake is van schaduw, minimaliseren de optimizers het effect ervan. Dit doen ze door het effect van de schaduw te beperken tot 1 paneel en te voorkomen dat andere panelen hierdoor worden beperkt.

Over de maand augustus 2017, de eerste volledige maand dat het systeem operationeel was, heeft het systeem met een oost-westligging ruim 3 mWh geproduceerd!

Bankrashof Amstelveen, Juni 2017

Zonnepanelen: 32 sunpowers.

Pebble installeert naast residentiële systemen ook regelmatig een systeem voor zakelijk gebruik of een systeem ten behoeve van een grotere groep gebruikers zoals een woningstichting. Ook dit keer was dat laatste het geval in Amstelveen een eindje buiten het reguliere installatiegebied. De energiebehoefte van deze flat was hoger dan in een gemiddeld huishouden en de 10,000kw die de 32 sunpower cellen produceren was dan ook meer dan welkom.  

 

De installatie op het platte dak van de 10e verdieping moest in verband met de hoogte en kans op windstoten worden verzwaard. Het achterste veld is een schans van twee rijen van acht, daarvoor staan twee losse rijen van acht die door middel van de ballastrail en paneelklemmen met elkaar verbonden zijn.

 

Pebble Installaties

Alphen, Maart 2016

Zonnepanelen: 13 x 335WP Monokristallijn Full-Black Omvormer: 5.0.3  Fronius

Montage: Hellend dak constructie pannendak. Portret.

Dhr. Hagemeier uit Alphen heeft er in het voorjaar van 2016 voor gekozen om de overstap naar eigen duurzame energie te maken. Hij koos voor het beste merk verkrijgbaar, Sunpower en daar heeft hij tot op heden absoluut geen spijt van. Hij koos voor de 335wp panelen die hoogste efficiency heeft op de markt. Onlangs stuurde hij ons een berichtje waarin hij trots vertelde dat hij afgelopen jaar zijn verwachte opbrengst van 4000 kWh met ruim 1400 heeft overschreden. Een mooie bonus van 35% extra gratis energie ter waarde van bijna 300 euro. Het voorjaar van 2017 was opnieuw veelbelovend, en hoewel de zomer wat tegenvalt verwachten we ook weer een zonnig najaar.  

 

Pebble Projectverslag
Breda, Mastbos Februari 2017,

De gekozen combinatie van plat en schuin dak zorgt ervoor dat optimaal van de beschikbare zonuren gebruik wordt gemaakt en dat de opbrengst over de dag wordt gespreid. Bij deze installatie is gekozen voor 10 ultra efficiente Sunpower modules waardoor er een maximaal resultaat kan worden behaald. Gezien de lange levensduur van deze panelen kan de totale besparing worden gegarandeerd op basis van 25 jaar.
Zonnepanelen: 10 x 335Wp SunPower
Opbrengst: 3070 kWh p.j.
Totale besparing (25jr): €9.484,-

 

Pebble Projectverslag

Berkel-Enschot, december 2014,

Zonnepanelen: 24 x 260WP Monokristallijn Full-Black Omvormer: 10.000 KLNE Solartec

Montage: Hellend dak constructie pannendak.

Op deze prachtige woonboerderij in Berkel-Enschot met groot zwart dakpannen dak op het zuiden was het direct duidelijk dat niet alleen de kosten en opbrengsten van belang waren bij  het inzetten van zonnepanelen. In dit geval was esthetiek van groter belang. Dit hebben we aangepakt door te kiezen voor een full black mono paneel in een compleet symmetrische opstelling. Hierbij is er voldoende ruimte aan de dakrand vrijgelaten zodat het een zeer net vooraanzicht gaf. (zie afbeelding). De 24 zonnepanelen wekken samen een kleine 6 MW per jaar op, ruim voldoende om te voorzien in de energiebehoefte van het gezin en bovendien is het overschot beschikbaar voor een mogelijke elektrische auto in de toekomst.

12-7-2017 | Salderingsregeling verlengd

Minister Kamp heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd met informatie over de toekomst van salderen. Hij stelt als opvolger vanaf 2023 een subsidie op teruglevering van zonnestroom of een investeringssubsidie voor.

Uit de evaluatie van de regeling en een studie naar mogelijke wijzigingen blijkt volgens Kamp dat de huidige salderingsregeling geen netproblemen oplevert tot 2023. Een aanpassing van de regeling is pas mogelijk na verdere uitrol van de slimme meter. In de brief pleit minister Kamp ervoor om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over de manier waarop bij particulieren de aanleg van zonnepanelen ook in de toekomst na 2023 kan worden gestimuleerd. Kamp geeft daarbij een voorzet voor 2 varianten: een subsidie op de teruglevering van zonnestroom en een investeringssubsidie. Bij de terugleversubsidie zou de salderingsregeling geheel afgeschaft en vervangen worden door een subsidie per opgewekte kilowattuur zonnestroom. Over de elektriciteit die wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet ontvangt de zonnepaneleneigenaar een subsidie van de overheid bovenop de vergoeding die de zonnepaneleneigenaar van zijn leverancier ontvangt. Bij de investeringssubsidie zou de salderingsregeling geheel afgeschaft en vervangen worden door een eenmalige subsidie op het moment van de aanschaf van zonnepanelen. Kamp benadrukt in zijn brief dat de terugleversubsidie kan rekenen op de steun van verschillende marktpartijen terwijl investeringssubsidie met name kan rekenen op steun vanuit de bedrijven die energieopslagsystemen aanbieden.Hoe dan ook is de uitrol van de slimme meter volgens Kamp noodzaak. Hij schrijft: ‘Voor de uitvoerbaarheid van alle onderzochte hervormingsvarianten is het noodzakelijk dat de kleinverbruiker over een meter beschikt die aan het net teruggeleverde en van het net afgenomen elektriciteit afzonderlijk kan meten. Daarom ligt een overgang naar een hervormingsvariant pas voor de hand op het moment dat een digitale meter grootschalig aanwezig is. Naar verwachting beschikt op 1 januari 2020 minimaal 80 procent van de huishoudens over een slimme meter.’De keuze welke van de 2 voorkeursvarianten het wordt, wil de minister aan het nieuwe kabinet overlaten. Hij schrijft ten slotte: ‘De komende tijd werk ik de opties voor een nieuwe regeling en de daarbij horende overgangsregeling verder uit. Parallel daaraan zal ik inzetten op verdere aanbieding van slimme meters in de periode tot 2023. Het tijdelijk voortzetten van de salderingsregeling in afwachting van de verdere uitrol van de slimme meter zou gedurende de periode van het Energieakkoord investeringszekerheid bieden, in lijn met de motie Jan Vos en Van Tongeren. Ook leidt deze tijdelijke verlenging niet tot congestieproblemen in het elektriciteitsnet.’

Ontdek wat u kunt besparen

20-5-2017 | Informatiemarkt slim (ver)bouwen groot succes

Onze adviseurs waren zaterdag 20 Mei aanwezig bij de Rabobank Amerstreek om mensen de mogelijkheden te demonstreren om hun woning duurzamer en slimmer te maken.

Bij bestaande woningen kan nog heel veel verbeterd worden op het gebied van energiebesparing. Mensen die toch al verbouwen kunnen extra dingen doen om hun woning te isoleren of energie op te wekken. Mensen die nog niet verbouwen maar de kosten voor de energierekening zien oplopen, kunnen deze omlaag brengen door aanpassingen door te voeren. Ook mensen die een eigen huis bouwen zijn steeds vaker geïnteresseerd in duurzame en energiebesparende oplossingen.

Locatie: Distributieweg 15, 4906 AD Oosterhout (gemeente)

 

Jeroen berekent besparing op slim verbouwen beurs

Het Pebble Team

Vakinhoudelijk overleg

Volop belangstelling

27-3-2017 | Basisschool de Touwbaan uit Oosterhout geeft het goede voorbeeld met Pebble Green Systems

Basisschool de Touwbaan uit Oosterhout zet met de plaatsing van 20 panelen een mooie stap richting van energieneutraal worden. De aansluiting van het systeem aan het net werd maandagmorgen 27 maart feestelijk gevierd. De directie van KBS de Touwbaan kiest bewust voor een regionaal goed aangeschreven partij die producten levert die op duurzame wijze worden geproduceerd. ‘In deze tijden van klimaatverandering willen we kinderen bijbrengen dat schone natuur niet vanzelfsprekend is, ‘iedereen moet zijn steentje bijdragen om te behouden wat we hebben, en daarom geven wij als school het goede voorbeeld!”

Pebble Green Systems is één van de weinige Premier dealers van Sun Power in Nederland.

 

25-11-2014 | Oosterhout Nieuwe Energie kiest voor Pebble Green Systems

De Oosterhoutse nieuwe energie coöperatie(ONE) heeft voor de volgende fase in het zonnepanelencollectief gekozen voor Pebble Green Systems. Op maandagavond 24 november tekenden beide partijen de samenwerkingsbijeenkomst bij Thuisvester in Oosterhout. De overeenkomst is getekend door Leo van der Grinten(directeur Pebble Green Systems), Pierre Hobbelen(voorzitter Oosterhout Nieuwe Energie) en Rob van Buitenen(Voorzitter werkgroep Zonne-energie). Deze fase van het zonnepanelencollectief zal lopen tot en met 28 februari 2015.

Op 10 december aanstaande zal er een informatieavond plaatsvinden over het zonnepanelencollectief. Deze bijeenkomst wordt gehouden in De Schout in Oosterhout.

 

Pebble Installaties

Alphen, Maart 2016

Zonnepanelen: 13 x 335WP Monokristallijn Full-Black Omvormer: 5.0.3  Fronius

Montage: Hellend dak constructie pannendak. Portret.

Dhr. Hagemeier uit Alphen heeft er in het voorjaar van 2016 voor gekozen om de overstap naar eigen duurzame energie te maken. Hij koos voor het beste merk verkrijgbaar, Sunpower en daar heeft hij tot op heden absoluut geen spijt van. Hij koos voor de 335wp panelen die hoogste efficiency heeft op de markt. Onlangs stuurde hij ons een berichtje waarin hij trots vertelde dat hij afgelopen jaar zijn verwachte opbrengst van 4000 kWh met ruim 1400 heeft overschreden. Een mooie bonus van 35% extra gratis energie ter waarde van bijna 300 euro. Het voorjaar van 2017 was opnieuw veelbelovend, en hoewel de zomer wat tegenvalt verwachten we ook weer een zonnig najaar.